ตามรอยพระราชดำริ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล คือเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และ ยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เขื่อนแห่งนี้สร้างขึ้นจากแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อป้องกันปัญหาภัยน้ำท่วม น้ำป่า รวมถึงเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูร้อน ในอดีตพื้นที่ของแม่น้ำนครนายกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นพื้นที่ราบและอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำเมื่อถึงช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและรุนแรงมาก และในช่วงฤดูร้อนก็จะเกิดปัญหาน้ำแล้งซึ่งชาวบ้านต้องเผชิญหน้ากับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทอดพระเนตรถึงปัญหาดังกล่าว ทรงกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างเขื่อนเพื่อกั้นแม่น้ำนครนายกเพื่อป้องกันน้ำท่วมรวมถึงเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นเขื่อนที่สร้างด้วยคอนกรีตบดอัดที่มีความยาว 2,720 เมตร สูง 93 เมตร ซึ่งจัดว่าเป็นเขื่อนบดอัดคอนกรีตที่ยาวที่สุดในโลก สามารถรับน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ น้ำตกเหวนรกได้มากถึง 224 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ปัจจุบันเขื่อนขุนด่านปราการชลเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งเมื่อมองจากด้านบนสามารถมองเห็นวิวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้บริเวณอ่างเก็บน้ำหลังเขื่อนยังมีบริการล่องเรือชมความสวยงามของหุบเขาและน้ำตกที่อยู่ลึกเข้าไปภายในบริเวณเขื่อนอีกด้วย เขื่อนขุนด่านปราการชล นับว่าเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามแนวทางพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ในการทำเกษตกรรมต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งได้ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่รอบเขื่อนไม่มีปัญหาดังกล่าวแล้วและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพที่สามารถเดินทางได้ง่าย

ขุนวาง เชียงใหม่

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ หรือ ขุนวาง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมความงามแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนของโครงการตามพระราชดำริซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นจุดที่ส่งเสริมและทดลองการขยายพันธุ์พืชเมืองหนาว ซึ่งเริ่มแรก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระราชดำรัสให้กองพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ดำเนินให้ใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่การทดลองการปลูกพืชทางการเกษตร รวมถึงปลูกพืชเมืองหนาวและส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเกษตรบนที่สูงให้แก่ชาวบ้าน และชาวเขาในบริเวณดอยอินทนนท์ เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น ซึ่งเป็นพืชมีสารเสพติดและผิดกฏหมาย ปัจจุบันพื้นที่ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ หรือ ขุนวาง จัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งภายในประกอบด้วย แปลงไม้, แปลงพืชเมืองหนาว, ผลไม้เมืองหนาวเช่น สตอเบอรี่, สาลี่, พลัม, ท้อ, แนคตารีน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแปลงกาแฟ โรงกะเทาะเปลือกกาแฟ และ โรงทดสอบพันธุ์แมคคาเดเมีย ทั้งยังมีต้นพญาเสือโคร่ง ต้นไม้สายพันธุ์เดียวกับซากุระ ที่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมจะออกดอกสีชมพูสะพรั่งงดงามอย่างมากซึ่งทำให้พื้นที่บริเวณขุนวางกลายเป็นสีชมพูทั้งบริเวณ ซึ่งภายในยังสามารถชมความงามของแปลงดอกไม้เมืองหนาวต่างๆที่สวยงาม บรรยากาศหนาวเย็น นอกจากนี้แล้วภายในโครงการยังมีร้านค้าคอยบริการ โดยเฉพาะร้านกาแฟสดที่เพิ่งคั่วใหม่ๆหอมหวนชวนน่าดื่มอย่างมากซึ่งเป็นเม็ดกาแฟอาราบริกาภายในศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ได้ทั้งความรู้และบรรยากาศที่สวยงามมาก