วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ หรือ วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง ซึ่งเป็นชื่อเดิมของวัด ซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยงามโดดเด่นแห่งหนึ่งของไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นวัดที่มีความโดดเด่นอย่างหนึ่งคือ ความงดงามของเจดีย์องค์เล็กๆสีขาวที่สร้างบนยอดภูเขาเรียงรายกันอย่างโดดเด่นและสวยงามอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมความสวยงามของเหล่าองค์เจดีย์นี้ ซึ่งวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระราชสมภพครบ 200 ปี  เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อ ปวงชนชาวไทย

นอกจากนี้ในบริเวณโดยรอบของวัดยังมีที่ตั้งของพระพุทธรูปพระนิรันตรายซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปประจำ พระองค์ของรัชกาลที่ 4 นอกจากนี้แล้วยังมีพระอุโบสถที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอย่างสวยงาม โดยภายในบริเวณวัดจัดว่ามีความสวยงามทั้งในส่วนบริเวณวัด อาคารต่างๆ นอกจากนี้แล้ววัดยังอยู่บนยอดเขาที่สูงกว่า 300 เมตรซึ่งจะมีจุดชมวิวที่สวยงาม ทั้งในส่วนขององค์พระธาตุสีทองบนยอดเขา และองค์เจดีย์เล็กสีขาว 5 องค์ที่ตั้งอยู่ริมชะง่อนผาหินอย่างสวยงาม โดดเด่นมาก รวมถึงยังมีจุดชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สวยงาม ซึ่งเหล่าองค์เจดีย์เล็กสีขาวนั้นนับว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มหัศจรรย์แห่งหนึ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นมาได้

สำหรับเส้นทางขึ้นวัดนั้นต้องใช้การเดินเท้าขึ้นไปบนตัววัด โดยวัดที่มีลานจอดรถส่วนตัวด้านล่าง โดยการเดินขึ้นทางวัดจะมีบันไดขึ้นประมาณ 300 ขั้นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

About

View all posts by