ตามรอยพระราชดำริ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล คือเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และ ยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เขื่อนแห่งนี้สร้างขึ้นจากแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อป้องกันปัญหาภัยน้ำท่วม น้ำป่า รวมถึงเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูร้อน ในอดีตพื้นที่ของแม่น้ำนครนายกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นพื้นที่ราบและอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำเมื่อถึงช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและรุนแรงมาก และในช่วงฤดูร้อนก็จะเกิดปัญหาน้ำแล้งซึ่งชาวบ้านต้องเผชิญหน้ากับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทอดพระเนตรถึงปัญหาดังกล่าว ทรงกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างเขื่อนเพื่อกั้นแม่น้ำนครนายกเพื่อป้องกันน้ำท่วมรวมถึงเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง

เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นเขื่อนที่สร้างด้วยคอนกรีตบดอัดที่มีความยาว 2,720 เมตร สูง 93 เมตร ซึ่งจัดว่าเป็นเขื่อนบดอัดคอนกรีตที่ยาวที่สุดในโลก สามารถรับน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ น้ำตกเหวนรกได้มากถึง 224 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ปัจจุบันเขื่อนขุนด่านปราการชลเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งเมื่อมองจากด้านบนสามารถมองเห็นวิวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้บริเวณอ่างเก็บน้ำหลังเขื่อนยังมีบริการล่องเรือชมความสวยงามของหุบเขาและน้ำตกที่อยู่ลึกเข้าไปภายในบริเวณเขื่อนอีกด้วย

เขื่อนขุนด่านปราการชล นับว่าเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามแนวทางพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ในการทำเกษตกรรมต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งได้ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่รอบเขื่อนไม่มีปัญหาดังกล่าวแล้วและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพที่สามารถเดินทางได้ง่าย

About

View all posts by