ขุนวาง เชียงใหม่

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ หรือ ขุนวาง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมความงามแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนของโครงการตามพระราชดำริซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นจุดที่ส่งเสริมและทดลองการขยายพันธุ์พืชเมืองหนาว ซึ่งเริ่มแรก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระราชดำรัสให้กองพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ดำเนินให้ใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่การทดลองการปลูกพืชทางการเกษตร รวมถึงปลูกพืชเมืองหนาวและส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเกษตรบนที่สูงให้แก่ชาวบ้าน และชาวเขาในบริเวณดอยอินทนนท์ เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น ซึ่งเป็นพืชมีสารเสพติดและผิดกฏหมาย ปัจจุบันพื้นที่ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ หรือ ขุนวาง จัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งภายในประกอบด้วย แปลงไม้, แปลงพืชเมืองหนาว, ผลไม้เมืองหนาวเช่น สตอเบอรี่, สาลี่, พลัม, ท้อ, แนคตารีน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแปลงกาแฟ โรงกะเทาะเปลือกกาแฟ และ โรงทดสอบพันธุ์แมคคาเดเมีย ทั้งยังมีต้นพญาเสือโคร่ง ต้นไม้สายพันธุ์เดียวกับซากุระ ที่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมจะออกดอกสีชมพูสะพรั่งงดงามอย่างมากซึ่งทำให้พื้นที่บริเวณขุนวางกลายเป็นสีชมพูทั้งบริเวณ ซึ่งภายในยังสามารถชมความงามของแปลงดอกไม้เมืองหนาวต่างๆที่สวยงาม บรรยากาศหนาวเย็น นอกจากนี้แล้วภายในโครงการยังมีร้านค้าคอยบริการ โดยเฉพาะร้านกาแฟสดที่เพิ่งคั่วใหม่ๆหอมหวนชวนน่าดื่มอย่างมากซึ่งเป็นเม็ดกาแฟอาราบริกาภายในศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ได้ทั้งความรู้และบรรยากาศที่สวยงามมาก

About

View all posts by