ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

เมื่อถึงวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ในวันสารทไทยที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานอย่างประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่ชาวเพชรบูรณ์อันเชิญพระพุทธมหาราชาพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าพิธีดำน้ำที่สืบทอดมาปฎิบัติกันหลายรุ่นจนกลายเป็นประเพณีอุ้มพระน้ำเป็นประจำในทุกปี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หรือพ่อเมืองเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อัญเชิญลงน้ำที่บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร โดยชาวเพชรบูรณ์เชื่อกันว่าการอุ้มพระดำน้ำทำให้เกิดฝนตกที่ถูกต้องตามฤดูกาล พืชผลการเกษตรจะงอกงามดีให้ผลิตมาก ข้าวปลาอาหารจะสมบูรณ์ ที่มาของประเพณีจากการเล่าสืบๆต่อกันมาว่า ชาวประมงกลุ่มหนึ่งที่ออกหาปลาในลำน้ำป่าสักเป็นประจำทุกวัน วันหนึ่งเกิดเหตุประหลาด ตั้งแต่เช้าจนบ่ายหาปลาไม่ได้สักตัว ระหว่างที่นั่งปรึกษาหารือกันอยู่ว่าจะทำเช่นไปต่อไป กระแสนน้ำในลำน้ำป่าสักก็มีฟองน้ำผุดขึ้นมาเหมือนน้ำเดือด และกลายเป็นน้ำวนขนาดใหญ่ ที่กลางน้ำวนก็มีพระพุทธรูปลอยขึ้นมาเหนือน้ำ  ชาวประมงที่เห็นเหตุการณ์โดยตลอดจึงลงไปอัญเชิญขึ้นมาบนบก เพื่อให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชาและอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดไตรภูมิ และถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระพุทธมหาธรรมราชา ในปัจจุบันนี้ประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่อัญเชิญในฐานะพ่อเมืองเทียบเท่ากับเจ้าเมืองในสมัยโบราณ เป็นผู้ที่ต้องดูแลสอดส่องทุกข์สุขของประชาชน เป็นผู้มีหน้าที่ทำนุบำรุงพระศาสนา  คนเพชรบูรณ์เชื่อกันว่า ปีใดไม่มีการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาดำน้ำ ทำให้บ้านเมืองจะเกิดความแห้งแล้ง ข้าวยากหมากแพง และพระพุทธรูปองค์นี้จะหายไปโดยหาสาเหตุไม่ได้อีกด้วย

About

View all posts by