ประเพณีวิ่งควาย

ประเพณีวิ่งควาย

ประเพณีวิ่งควายในเขตเทศบาลเมืองชลบุรีแห่งเดียวในเมืองไทย เมื่อใกล้เทศกาลออกพรรษาครั้งใดก็แสดงว่าช่วงเวลาแห่งการไถหว่านได้ผ่านพ้นไปแล้ว ถึงเวลาที่บรรดาชาวไร่ชาวนาจะได้มีโอกาสหยุดพักผ่อน เพื่อรอคอยเวลาที่ผลผลิตจะออกดอกออกผลและเป็นเวลาที่วัวควายจะได้พักเหนื่อยเสียทีหลังจากที่ถูกใช้งานมาอย่างหนัก ในวันงาน ชาวไร่ชาวนาจะหยุดงานทั้งหมดและจะตกแต่งควายของตนอย่างสวยงามด้วยผ้าแพรพรรณ และลูกปัดสีต่างๆ และนำควายมาชุมนุมกันที่ตลาด พร้อมกันนั้นก็จะนำผลิตผลของตนบรรทุกเกวียนมาขายให้ชาวบ้านร้านตลาดไปพร้อมๆ กัน เมื่อจับจ่ายขายสินค้าเสร็จแล้ว ต่างคนต่างก็ถือโอกาสมาพบปะสนทนากัน บ้างก็จูงควายเข้าเที่ยวตลาดจนกลายมาเป็นการแข่งขันวิ่งควายกันขึ้น และจากการที่ชาวไร่ชาวนาต่างก็พากันตกแต่งประดับประดาควายของตนอย่างสวยงามนี่เอง ทำให้เกิดการประกวดประชันความสวยงามของควายกันขึ้น พร้อมๆ ไปกับการแข่งขันวิ่งควาย จะจัดในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 อำเภอบ้านบึงจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตลาดหนองเขิน อำเภอบ้านบึง จัดในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 วัดดอนกลาง ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จัดวิ่งควายในวันทอดกฐินประจำปีของวัด

ความเป็นมา

เนื่องด้วยสมัยก่อนควายถูกใช้ในการไถนาชาวนาจังหวัดชลบุรีจึงมีควายเป็นประจำบ้านไว้ใช้งานอย่างน้อยบ้านละ1ตัวหรือมากกว่านั้นตามฐานะความเป็นอยู่พอถึงเวลาทำนาควายก็ต้องใช้แรงมากแต่พอทำนาเสร็จหมดฤดูทำนาควายก็ว่างเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์ทำให้ควายตัวผู้ที่ล่ามเอาไว้ชนกันเมื่อคนเห็นเข้าดูแล้วสนุกดีเพราะว่างจากการทำนาด้วยจึงทำเป็นกิจกรรมยามว่างจนกลายมาเป็นประเพณีมาจึงถึงปัจจุบัน

 

 

 

About

View all posts by