ประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีบุญบั้งไฟ

      ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของประเทศไทยไปจนถึงฝั่งแม่น้ำโขงของประเทศลาว  นิยมเล่นกันในเดือนหก ถือเป็นประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้อาจจะเพราะความเชื่อหรืออาจจะเป็นเพราะความสนุกของการดูการเล่นบั้งไฟของคนอีสาน เพราะตั้งแต่โบราณชาวอีสานก็มีอาชีพทำนาเลี้ยงสัตว์ ปัจจัยที่สำคัญในการทำนาเลี้ยงสัตว์ก็คือน้ำฝนความเชื่อในบุญบั้งไฟเชื่อว่า ถ้าปีใดไม่ได้จัดงานบุญบั้งไฟ ฟ้าฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดความแห้งแล้งไม่มีน้ำทำนา แต่ถ้าปีใดจัดงานบุญบั้งไฟ หมู่บ้านที่จัดก็จะมีฝนตกมีน้ำทำนาเลี้ยงสัตว์ หรืออาจเป็นเพราะความเชื่อนี้ที่ทำให้ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับคนไทยภาคอีสาน

ความเป็นมาของความเชื่อในประเพณีบุญบั้งไฟ

ชาวอีสานเชื่อกันว่าโลกมนุษย์   อยู่ใต้อิทธิพลของเทวดา ตัวอย่างการรำผีฟ้าก็เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงการแสดงออกทางด้านการนับถือเทวดาของชาวอีสาน ชาวอีสานเชื่อว่าเทวดาที่ดูแลเรื่องฟ้าฝนคือพญาแถน หรือ เทพวัสสกาลเทพบุตรหากทำให้แถนโปรดปราน มนุษย์ก็จะมีแต่ความสุข และยังมีความเชื่อกันอีกว่าพญาแถนมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก  ดังนั้นจึงบูชาพญาแถน ด้วยการจุดบั้งไฟเพื่อแสดงความเคารพและยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังพญาแถนว่าตอนนี้ชาวบ้านต้องการฝนและน้ำในการทำนา  นอกจากนี้ในวรรณกรรมอีสานยังมีความเชื่ออย่างหนึ่งคือ เรื่องพญาคันคาก หรือคางคก พญาคันคากได้รบกับพญาแถนจนชนะแล้วให้พญาแถนบันดาลฝนลงมาตกยังโลกมนุษย์

About

View all posts by